Wat behoort ek as vrou te weet van my regte as langslewende gade?

In terme van die Gemenereg kan ‘n ouer nie sy minderjarige kinders se eise vir onderhoud ontneem nie. Die minderjarige kind het altyd ‘n eis vir onderhoud teen die boedel totdat hy selfonderhoudend is. Gades word weer beskerm deur die Wet Op Onderhoud Van Langslewende Gades, 27 van 1990 waarvolgens die langslewende ‘n eis teen […]

Read more...

Should I register a family trust?

Despite various attempts by the Government to intervene, a trust is in appropriate cases still a very effective tool. Various considerations should, however, be kept in mind when a decision is taken as to whether a trust should be registered or not: Advantages Risk management – transferring assets that could otherwise be attached by creditors […]

Read more...

Should I discuss my will with my heirs?

Many people see a will as a private matter that they do not wish to discuss with their family and heirs. Another approach is to indeed play open cards and prepare the heirs and family for how the estate will be divided. Unfortunately disputes between heirs do often arise after the deceased’s death.  The fact […]

Read more...

Should I bequeath specific assets to specific heirs?

The advantage of specific bequests to specific heirs is that it can help to prevent potential disputes between heirs over who should get what.  If the children are, for example, appointed as heirs in equal shares everything will have to be sold (which is not a good idea, because of the low prices normally obtained […]

Read more...

Should I appoint an additional executor in my will for foreign assets?

There is no legal requirement to that effect. A testator/testatrix can have one will with one executor for all his/her assets locally and abroad. Several considerations though make it more practical to have a will or wills, in which executors are appointed for each of the countries where assets are being held, which executors should […]

Read more...

My seun het ‘n baie riskante besigheid en ondervind tans finansiële probleme. Hoe kan ek seker maak dat sy erfporsie nie in sy insolvente boedel val indien hy op datum van my afsterwe insolvent sou wees?

Elke testament behoort eintlik vir ‘n sogenaamde insolvensietrust voorsiening te maak. Die klousule behoort te bepaal dat wanneer ‘n erfgenaam op datum van dood insolvent sou wees, word hy of sy gediskwalifiseer as erfgenaam sodat die erfporsie dan na ‘n trust oorgedra word met die opdrag aan die trustees dat dit na die erfgenaam moet […]

Read more...

Moet ek ‘n onafhanklike trustee aanstel?

In die bekende Parker-beslissing het Regter Cameron, wat allerweë as ʼn deskundige op die gebied van Trustreg beskou word, in 2004 sekere obiter-opmerkings gemaak oor die samestelling van die trustees van ʼn trust.  Obiter beteken dat die deel van die hofuitspraak eintlik nie ʼn verskil gemaak het aan die uitkoms van die hof se beslissing […]

Read more...

Kontrolelys vir jou testament

Dit is gereeld verbasend vir ons as prokureurs om te sien hoeveel mense, wie se ander sake klaarblyklik behoorlik gereël is, testamente het wat 20, 30 jaar oud is of nie eers een het nie.  Niemand dink uiteraard graag aan die dood.  Gevolglik hou mense nie daarvan om oor hulle testament te praat nie. Dit […]

Read more...