Kontrolelys vir jou testament

Dit is gereeld verbasend vir ons as prokureurs om te sien hoeveel mense, wie se ander sake klaarblyklik behoorlik gereël is, testamente het wat 20, 30 jaar oud is of nie eers een het nie.  Niemand dink uiteraard graag aan die dood.  Gevolglik hou mense nie daarvan om oor hulle testament te praat nie. Dit […]

Read more...

Kan ‘n eiendom, wat deur bedrog bekom is, behou word?

MEINTJIES NO V COETZER AND OTHERS 2010 (5) SA 186 Feite: 1. Die oorledene verly in 1993 ‘n testament ingevolge waarvan sy haar hele boedel in gelyke dele aan haar drie seuns vererf. 2. In 1998 verly sy ‘n verdere testament ingevolge waarvan sy sekere gedeeltes van haar plaasgrond aan elkeen van haar drie seuns […]

Read more...