Moet ek ‘n afsonderlike testament vir buitelandse bates verly?

< Back
You are here:
Print

Dit is na ons mening uit ‘n praktiese oogpunt beter, ja. Daar behoort verkieslik ‘n testament te wees vir elke land waarin u bates hou. Elke testament moet dan spesifiek bepaal dat hy slegs vir die betrokke land se bates geld. As u dan tot sterwe kom, kan die testament in elk land gebruik word om dit daar aan te meld en te beredder.

Volker Krüger

image_pdfSave as PDF
Previous Ek is binne gemeenskap van goedere getroud. Val die langslewende gade se bates ook in die bestorwe boedel?
Next How can estate duty be saved?
Table of Contents