Is daar boedelbelasting betaalbaar waar die langslewende gade alles erf?

Last Updated On January 06, 2020

Nee. Ingevolge artikel 4(q) van die Boedelbelasting Wet is die hele bedrag vrygestel van boedelbelasting.

U kan ‘n testamentinstruksievel hier voltoi: Testament Instruksievel / Will Instruction Sheet