Wills and Testament Summary

Last Updated On January 06, 2020

“When last did you check your will? Click here to make use of our checklist and to gain access to a will instruction sheet. We will draft your will and advise you in this regard for a fee of R500 (VAT included), except if your situation requires comprehensive estate planning, in which event we will provide you a quotation for you acceptance before we shall proceed with the work.

You can download a free living will. Click here.

Sign each page thereof in front of two witnesses, who should also sign each page.

Wanneer laas het u u testament nagegaan? Kliek hier om ons kontrolelys te gebruik en om toegang tot ons testament instruksievel te bekom. Ons sal u testament opstel en u in dié verband adviseer vir ‘n fooi van R500 (BTW ingesluit), behalwe indien u situasie omvattende boedelbeplanning vereis, in welke geval ons ‘n kwotasie vir u oorweging aan u sal verskaf voordat ons met die werk sal voortgaan.

U kan ‘n testamentinstruksievel hier voltoi: Testament Instruksievel / Will Instruction Sheet

Teken elke bladsy in die teenwoordigheid van twee getuies, wat ook elke bladsy moet teken.