Wie het ‘n onderhoudsplig?

< Back
You are here:
Print

 Wie het ‘n onderhoudsplig?

 

Die sorgsaamheid plig het sy ontstaan in die Romeins Hollandse Reg wat die basis vorm van ons gemene reg. Biologiese ouers en hulle kinders het n plig om mekaar te onderhou. Persone wat kinders aanneem het ‘n verpligting om sodanige kinders te onderhou. Gades het ‘n verpligting om mekaar te onderhou. ‘n Wedersydse sorgsaamheid plig bestaan ook tussen:

 

   • broers en susters;

   • half broers en half susters; en

   • grootouers en hulle kleinkinders.

 

Daar bestaan geen sorgsaamheid plig tussen:

 

   • stiefouers en stiefkinders;

   • stiefbroers en stiefsusters;

   • iemand en sy of haar skoonouers of sy of haar skoonbroer of skoonsuster;

   • oom, tannie en hulle nefies of niggies;

   • iemand en sy of haar meer verwyderde verwantskappe, nie; of

   • persone wat saambly nie, tensy hulle hulself kontraktueel daartoe verbind het.

 

Die sorgsaamheid plig teenoor kinders bestaan ongeag of hul ouers geskei of nooit getroud was nie of vervreemd is of verwyderd vanaf hulle kinders woonagtig is.

 


image_pdfSave as PDF
Previous Wanneer kom ‘n onderhoudsplig tot ‘n einde?
Next Egskeidingsbevele, onderhoudsbevele en boedelbeplanning
Table of Contents