Die testatrise is ‘n 15 jarige dogter wat ‘n testament laat opstel en dit behoorlik saam met twee getuies in mekaar se teenwoordigheid teken. Is die testament geldig?

Last Updated On January 06, 2020

Nee, die minimum ouderdom is 16 jaar.

U kan ‘n testamentinstruksievel hier voltoi: Testament Instruksievel / Will Instruction Sheet