Should I discuss my will with my heirs?

Many people see a will as a private matter that they do not wish to discuss with their family and heirs. Another approach is to indeed play open cards and prepare the heirs and family for how the estate will be divided. Unfortunately disputes between heirs do often arise after the deceased’s death.  The fact […]

Read more...

Should I bequeath specific assets to specific heirs?

The advantage of specific bequests to specific heirs is that it can help to prevent potential disputes between heirs over who should get what.  If the children are, for example, appointed as heirs in equal shares everything will have to be sold (which is not a good idea, because of the low prices normally obtained […]

Read more...

Should I appoint an additional executor in my will for foreign assets?

There is no legal requirement to that effect. A testator/testatrix can have one will with one executor for all his/her assets locally and abroad. Several considerations though make it more practical to have a will or wills, in which executors are appointed for each of the countries where assets are being held, which executors should […]

Read more...

My seun het ‘n baie riskante besigheid en ondervind tans finansiële probleme. Hoe kan ek seker maak dat sy erfporsie nie in sy insolvente boedel val indien hy op datum van my afsterwe insolvent sou wees?

Elke testament behoort eintlik vir ‘n sogenaamde insolvensietrust voorsiening te maak. Die klousule behoort te bepaal dat wanneer ‘n erfgenaam op datum van dood insolvent sou wees, word hy of sy gediskwalifiseer as erfgenaam sodat die erfporsie dan na ‘n trust oorgedra word met die opdrag aan die trustees dat dit na die erfgenaam moet […]

Read more...

Moet ek ‘n onafhanklike trustee aanstel?

In die bekende Parker-beslissing het Regter Cameron, wat allerweë as ʼn deskundige op die gebied van Trustreg beskou word, in 2004 sekere obiter-opmerkings gemaak oor die samestelling van die trustees van ʼn trust.  Obiter beteken dat die deel van die hofuitspraak eintlik nie ʼn verskil gemaak het aan die uitkoms van die hof se beslissing […]

Read more...

Kontrolelys vir jou testament

Dit is gereeld verbasend vir ons as prokureurs om te sien hoeveel mense, wie se ander sake klaarblyklik behoorlik gereël is, testamente het wat 20, 30 jaar oud is of nie eers een het nie.  Niemand dink uiteraard graag aan die dood.  Gevolglik hou mense nie daarvan om oor hulle testament te praat nie. Dit […]

Read more...

Kan ‘n eiendom, wat deur bedrog bekom is, behou word?

MEINTJIES NO V COETZER AND OTHERS 2010 (5) SA 186 Feite: 1. Die oorledene verly in 1993 ‘n testament ingevolge waarvan sy haar hele boedel in gelyke dele aan haar drie seuns vererf. 2. In 1998 verly sy ‘n verdere testament ingevolge waarvan sy sekere gedeeltes van haar plaasgrond aan elkeen van haar drie seuns […]

Read more...