In ‘n gesamentlike testament benoem die testateur en testatrise die langslewende as eksekuteur. Albei het nog nooit bestorwe boedels beredder nie en het geen regsagtergrond nie. Is die bepaling geldig?

Ja. Die langslewnde sou dan normaalweg die hulp van ‘n prokureur, ouditeur of trustmaatskappy inroep om te help met die bereddering van die boedel. Die eksekuteur kan dan ook onderhandel oor die vergoeding vir die bereddering van die boedel wat laer kan wees as die voorgeskrewe eksekuteursvergoeding van 3,5% van die bruto waarde van die boedel. Volker Krüger U kan […]

Read more...

Wanneer kan ‘n eksekuteur van sy amp onthef word?

Die beslissing van Van Niekerk v Van Niekerk 2001 (2) SA 145 in die Hooggeregshof van KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg gee ‘n interessante voorbeeld van wat die kriteria is om hierdie vraag te beantwoord. Feite: Die oorledene, Basil van Niekerk, kom op 11 Desember 2009 tot sterwe. Hy word oorleef deur sy vrou, Elena van Niekerk. […]

Read more...

Egskeidingsbevele, onderhoudsbevele en boedelbeplanning

  Situasie:   Jan is geskei van sy eerste vrou en ingevolge die egskeidingsbevel moet hy onderhoud betaal ten opsigte van hulle drie minderjarige kinders. Hy trou weer en bou ‘n baie suksesvolle besigheid met sy tweede vrou op.   Die onderhoudseis sal ‘n eis teen sy boedel wees wanneer hy te sterwe kom. Hoe […]

Read more...

Kontrolelys vir jou testament

  Kontrolelys vir jou testament Dit is gereeld verbasend vir ons as prokureurs om te sien hoeveel mense, wie se ander sake klaarblyklik behoorlik gereël is, testamente het wat 20, 30 jaar oud is of nie eers een het nie.  Niemand dink uiteraard graag aan die dood nie.  Gevolglik hou mense nie daarvan om oor […]

Read more...

Checklist for your will

It is often surprising for us as attorneys to see how many people, whose other affairs apparently seem to be properly organised, have a will that is 20 or 30 years old – or who do not even have one at all.  Nobody obviously likes to think about dying.  Consequently people do not like to […]

Read more...

Wills and Testament Summary

“When last did you check your will? Click here to make use of our checklist and to gain access to a will instruction sheet. We will draft your will and advise you in this regard for a fee of R500 (VAT included), except if your situation requires comprehensive estate planning, in which event we will […]

Read more...