Kan ‘n minderjarige kind ‘n testament verly?

Volgens die Wet op Testamente kan ‘n persoon wat 16 jaar oud of ouer is ‘n testament teken.  ‘n Persoon onder die ouderdom van 16 kan dus nie ‘n testament verly nie. Die verbod is absoluut. Selfs al word die persoon deur sy/haar voog bygestaan, is dit derhalwe nog steeds nie ‘n geldige testament nie. […]

Read more...

Kan jou erfporsie verdeel word onder jou skuldeisers?

Die oorledene kom op 84 jarige ouderdom tot sterwe en laat in sy testament sy hele boedel na aan sy enigste seun Tom. Die seun is egter insolvent nadat die besigheid, wat hy begin het en waarin hy al sy geld ingesit het, skeef geloop het. Hy kan nie meer sy skuldeisers betaal nie. Die skuldeisers het hom gedagvaar […]

Read more...

Wanneer moet skenkings aan erfgename ingebring word?

Die oorledene het drie kinders en in sy testament het hy die drie kinders in gelyke dele as erfgename benoem. Gedurende sy lewe het hy vir sy oudste kind nadat hy sy graad behaal het ‘n Volkswagen Golf geskenk. Moet die waarde van die Golf afgetrek word van die eerste kind se erfporsie? Ja. As gevolg van hierdie regsreël bepaal die […]

Read more...

Kan ‘n persoon wat nie kan lees of skryf nie ‘n testament verly?

Ja, met ‘n kruis of ‘n duimafdruk en die nakoming van sekere verdere formaliteitsvereistes. Die testament moet onder ander voor ‘n kommissaris van ede geteken word wat ook ‘n sekere sertifikaat moet aanbring. Volker Krüger U kan ‘n testamentinstruksievel hier voltoi: Testament Instruksievel / Will Instruction Sheet

Read more...