Wat sou die posisie wees indien hy wel ‘n testament gehad het wat voor die egskeidingsbevel verly is en waarin sy vrou nog die enigste erfgenaam is en hy kom drie weke na die egskeidingsbevel tot sterwe. Sal sy dan kan erf?

Nee. Die Wet skep ‘n vermoede dat die geskeide oorledene sy voormalige gade sou wou onterf, welke vermoede vir ‘n tydperk van drie maande na die egskeidingsbevel geld. Die testament word dus uitgelê op die basis dat almal daarin benoem erf, behalwe die voormalige gade. Na die verstryking van die drie maande sou sy dan weer kan erf indien die testament […]

Read more...

Kan kontanterfporsies aan minderjarige erfgename uitbetaal word?

Feitestel: In ‘n gesamentlike testament benoem die testateur en testatrise hulle twee kinders, wat nog albei minderjarig is, as enigste erfgename in gelyke dele. Hulle kom gelyktydig te sterwe en laat onder andere ‘n bankrekening met ‘n kredietsaldo van R110 000.00 na. Kan hierdie geld aan die kinders uitbetaal word as deel van hulle erfporsie? Antwoord: Nee. Enige kontantgeld wat uit ‘n bestorwe boedel […]

Read more...

Can I rule from the grave in my will?

The principle of freedom of testation is strongly entrenched in our law. This means that a person can as a general rule attach any conditions to a bequest and an inheritance in his will. One exception is where a condition is contrary to Public Policy or the Constitution. You can, for example, not bequeath an […]

Read more...

Q & A Testaments with Volker Krüger

Wat is ‘n lewende testament? Dit word oor die algemeen aanvaar dat ‘n pasiënt die reg het om behandeling te weier selfs al kan sodanige weiering beserings of dood veroorsaak. ‘n Lewende testament kan gedefinieer word as ‘n opdrag van ‘n persoon tot die effek dat behandeling, wat hom aan die lewe sou hou, gestaak […]

Read more...

Wat is die pligte van trustees?

Baie mense is in my ondervinding trustees van ‘n familietrust sonder om te besef wat hulle pligte is. Die pligte van ‘n trustee kan kortliks as volg opgesom word: 1.    Eerstens word daar baie hoë standaarde aan trustees gestel.  Met die nakoming van hulle pligte en die uitoefening van hulle bevoegdhede moet hulle met die […]

Read more...