How do I use a family trust for estate planning?

Two types of family trusts are most commonly used for estate planning, namely the inter vivos trust and the trust mortis causa or testamentary trust. The inter vivos trust is formed and registered whilst the donor is still alive as opposed to the testamentary trust that is created in terms of a will of the […]

Read more...

Do you have to appoint an independent outsider as co-trustee?

The decision by the Supreme Court of Appeal in the matter of Land and Agricultural Bank of South Africa vs J L Parker and Two Others is of extreme importance as far as Trust Law is concerned. The court had to determine the validity of certain transactions concluded by the trustees of a discretionary family […]

Read more...

Die oorledene se oorspronklike testament is verlore. Wat nou?

Daar bestaan ‘n vermoede in ons reg dat die oorledene sy testament herroep het deur dit te vernietig as dit na sy afsterwe nie gevind kan word nie.  Hierdie vermoede kan egter weerlê word deur getuienis en kan die hof inderdaad die Meester van die Hooggeregshof gelas om ‘n afskrif daarvan, selfs ‘n elektroniese afdruk, […]

Read more...

Behoort ek spesifieke bates aan spesifieke erfgename te bemaak?

Die voordeel van spesifieke bemakings aan spesifieke erfgename is dat dit moontlike dispute tussen die erfgename oor wie wat moet kry kan verhoed. Wanneer kinders byvoorbeeld in gelyke dele benoem word, moet alles verkoop word (wat normaalweg nie ’n goeie idee is nie, omdat ’n mens min kry vir tweedehandse goed); alles in gelyke dele […]

Read more...