Kan ‘n eiendom, wat deur bedrog bekom is, behou word?

MEINTJIES NO V COETZER AND OTHERS 2010 (5) SA 186 Feite: 1. Die oorledene verly in 1993 ‘n testament ingevolge waarvan sy haar hele boedel in gelyke dele aan haar drie seuns vererf. 2. In 1998 verly sy ‘n verdere testament ingevolge waarvan sy sekere gedeeltes van haar plaasgrond aan elkeen van haar drie seuns […]

Read more...

How do I use a family trust for estate planning?

Two types of family trusts are most commonly used for estate planning, namely the inter vivos trust and the trust mortis causa or testamentary trust. The inter vivos trust is formed and registered whilst the donor is still alive as opposed to the testamentary trust that is created in terms of a will of the […]

Read more...