Is agentekommissie voorgeskryf of slegs ‘n riglyn, m.a.w. mag die agent meer vra as wat voorgeskryf word? Kan dit ‘n kontrak ongeldig maak?

Daar is in ons reg geen kommissie persentasie voorgeskryf nie. ‘n Kommissie-eis is altyd op ‘n kontrak gebaseer en is die eerste vraag altyd op watter persentasie of kommissie bedrag die partye ooreengekom het? Hierdie vrae kan natuurlik maklik beantwoord word waar dit in die koopkontrak of in ‘n skriftelike mandaat gestipuleer is. Waar dit […]

Read more...

Hoe word eiendomsagente ook nou betrek by die Wet op Hereregte?

Die Tweede Wysigingswet op Inkomstewette, Wet 34 van 2004 wat afgekondig is in die Staatskoerant van 24 Januarie 2005, brei die bepalings van die Wet op Hereregte ook uit na eiendomsagente. Artikel 14 van die Gewysigde Wet op Hereregte vereis nou dat ‘n eiendomsagent ook ‘n opgawe in ‘n sekere vorm by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens […]

Read more...

Hoe werk koppel transaksies?

‘n Verkoper van ‘n eiendom wil dikwels weer ‘n ander eiendom koop en die opbrengs van die verkoping van sy eiendom benut om die koopprys te betaal. Een moontlikheid is dat die eerste transaksie eers afgehandel word en die verkoper na afloop daarvan die fondse gebruik om die koopprys op die tweede transaksie te finansier. […]

Read more...

Double sales: who wins?

It seems to happen quite frequently that sellers of property sign contracts of sale with more than one purchaser. The problem is sometimes solved automatically where only one purchaser gets a loan. What is, however, the position where there is more than one enforceable contract in respect of the same piece of land? One of […]

Read more...

Die koper kry nie ? lening nie. Is daar ? Plan B?

Ons weet almal hoe moeilik dit deesdae vir kopers is om ? lening te kry as gevolg van die banke se streng kredietbeheer. Ek wil graag ? moontlike Plan B met julle deel. Net soos wat die bank ? lening aan die kopers toestaan met die verband as sekuriteit kan die verkoper self ook op […]

Read more...