Sale of property and the National Credit Act

One might think that only banks and other financial institutions need to register as credit grantors in terms of the National Credit Act. This is, however, not the case. Where credit is granted by a seller to a purchaser of immovable property, the National Credit Act might apply. If it does, several requirements have to […]

Read more...

Good news for HOA’s

  Good news for HOA’s Body corporates can claim levies from unit owners and prevent the transfer of a sectional title unit if the levies are not covered: Sectional Titles Act, 95 of 1986 and Deeds Registries Act, 47 of 1937. Municipalities can also prevent the transfer of a property if the clearance figures are […]

Read more...

Hoe werk ‘n vruggebruik by plase?

Die oorledene was ‘n boer gewees en het in sy testament voorgeskryf dat sy oudste seun sy plaas van 2500 hektaar moet erf onderhewig daaraan dat sy vrou tot haar afsterwe die reg op die genot en die gebruik van die plaas het. Is sodanige voorwaarde geldig? Ja. Dit word ‘n vruggebruik genoem en is soms ‘n sinvolle wyse om […]

Read more...

Kan ‘n eiendom, wat deur bedrog bekom is, behou word?

MEINTJIES NO V COETZER AND OTHERS 2010 (5) SA 186 Feite: 1. Die oorledene verly in 1993 ‘n testament ingevolge waarvan sy haar hele boedel in gelyke dele aan haar drie seuns vererf. 2. In 1998 verly sy ‘n verdere testament ingevolge waarvan sy sekere gedeeltes van haar plaasgrond aan elkeen van haar drie seuns […]

Read more...