Wat bepaal die Wet op Voorkoming van Gesinsgeweld?

Op 15 Desember 1999 het ‘n nuwe Wet op Gesinsgeweld in werking getree. Die oogmerk van hierdie wet is om aan slagoffers van gesinsgeweld die maksimum beskerming teen gesinsmishandeling te bied en om daarmee saam maatreëls in te stel wat daarop gemik is om te verseker dat hierdie wet ook in praktyk tande het en […]

Read more...

Wanneer behoort ek ‘n saamwoonooreenkoms te laat opstel?

Die meeste mense wat in vandag se tye trou, teken voor die tyd ‘n huwelikskontrak waarvolgens hulle buite gemeenskap van goedere trou.  Deesdae bly egter baie mense saam sonder om te trou.  Wat hulle gewoonlik nie besef nie, is dat daar verskeie regsgevolge daaruit kan voortspruit.  So byvoorbeeld kan die hof onder sekere omstandighede bevind […]

Read more...

Is die vader ook ‘n voog van ‘n buite-egtelike kind?

As die moeder self minderjarig is, berus die voogdy met betrekking tot haar kind by die moeder se voog. Dit word bepaal deur artikel 3(1)(a) van die Wet op die Status van Kinders, Wet 82 van 1987. 3.2 As die moeder meerderjarig is of meerderjarigheid verwerf na geboorte van die kind (hetsy deur die meerderjarigheidsouderdom […]

Read more...

Is a wife required to take her husband’s last name?

It is customary in South Africa for a wife to take her husband’s last name (or surname as it is legally called), but it is not required by law. If the wife assumes her husband’s surname, she should change her name on her identity document, driver’s license, voter’s registration, credit cards, bank accounts and inform […]

Read more...