Wie behoort ek as voogde vir my minderjarige kinders te benoem?

Die meeste erflaters benoem hulle ouers, ‘n broer, ‘n suster òf vriende as voogde.  Wat ouers aanbetref is hulle ouderdom uiteraard normaalweg ‘n belangrike oorweging. Die voogde is die persone waar die kinders gaan groot word en wie belangrike besluite, wat die kinders raak, moet neem soos byvoorbeeld watter skool die kinders moet bywoon. Die […]

Read more...