Grandparents’ right to a relationship with their grandchildren

Grandparents’ right to a relationship with their grandchildren 1. In the case of divorce, death or other relationship breakdown, grandparents don’t have automatic rights to their children. 2. However in terms of sections 23 and 24 of The Children’s Act 38 of 2005, they may approach a court having jurisdiction and request contact with their grandchild – […]

Read more...

Guidelines for surrogacy applications

  Guidelines for surrogacy applications as set out in Ex Parte WH and Others 2011 (6) SA 514 (GNP)  The Deputy Judge President constituted a court to consider an application in terms of s 295 of the Children’s Act 38 of 2005 for the confirmation of a surrogacy application by a same sex couple, and […]

Read more...

Wanneer kom ‘n onderhoudsplig tot ‘n einde?

Die sorgsaamheid plig van gades kom gewoonlik ten einde by die afsterwe van ‘n gade of deur egskeiding. Dié plig kan wel na ’n egskeiding voortduur as daar vir onderhoud voorsien is in die egskeidings bevel.    Dié sorgsaamheid plig kan ook soms voortduur ná die afsterwe van ‘n gade. Die boedel van die afgestorwene […]

Read more...

Wie behoort ek as voogde vir my minderjarige kinders te benoem?

Die meeste erflaters benoem hulle ouers, ‘n broer, ‘n suster òf vriende as voogde.  Wat ouers aanbetref is hulle ouderdom uiteraard normaalweg ‘n belangrike oorweging. Die voogde is die persone waar die kinders gaan groot word en wie belangrike besluite, wat die kinders raak, moet neem soos byvoorbeeld watter skool die kinders moet bywoon. Die […]

Read more...