What is the difference between a close corporation, a company and a trust?

CREATION CC: Registration of founding statement at the Companies Office Company: Registration of articles of association and statutes at the Companies Office Trust: Registration of trust deed at Master of the Supreme Court’s Office EQUITY CC: Members hold members interest (maximum ten and only natural persons) Company: Shareholders hold shares Trust: Trustees hold trust assets […]

Read more...

Watter beskerming bied die Maatskappyewet vir minderheidsaandeelhouers?

1. Daar is verskeie bepalings in die Maatskappywet wat gerig is op die beskerming van minderheidsaandeelhouers.  Een van die belangrikste hiervan is Artikel 252, wat in ‘n neutedop bepaal dat ‘n aandeelhouer wat van oordeel is dat ‘n maatskappy waarin hy ‘n belang hou onredelik benadelend, onregverdig of onbillik teenoor hom optree of daardie maatskappy […]

Read more...