Is ‘n versekeringsmaatskappy verplig om ‘n lewenspolis uit te betaal waar die oorledene onder die invloed van drank bestuur het en in ‘n motorongeluk gedood is?

Is ‘n versekeringsmaatskappy verplig om ‘n lewenspolis uit te betaal waar die oorledene onder die invloed van drank bestuur het en in ‘n motorongeluk gedood is? Daar is nòg ‘n baie goeie rede waarom dit onverantwoordelik is om te drink en te bestuur! In die Hoogste Hof van Appél is daar onlangs in die saak […]

Read more...

When must close corporations or companies lodge annual returns?

All members of close corporations (“CC’s”) and directors of companies should take note of the Corporate Laws Amendment Act which was promulgated on the 22nd January 2002. In terms of this act all CC’s and companies must in future lodge a return with the Registrar of Companies every year: the annual return must be lodged […]

Read more...

What is the difference between a close corporation, a company and a trust?

CREATION CC: Registration of founding statement at the Companies Office Company: Registration of articles of association and statutes at the Companies Office Trust: Registration of trust deed at Master of the Supreme Court’s Office EQUITY CC: Members hold members interest (maximum ten and only natural persons) Company: Shareholders hold shares Trust: Trustees hold trust assets […]

Read more...

Watter beskerming bied die Maatskappyewet vir minderheidsaandeelhouers?

1. Daar is verskeie bepalings in die Maatskappywet wat gerig is op die beskerming van minderheidsaandeelhouers.  Een van die belangrikste hiervan is Artikel 252, wat in ‘n neutedop bepaal dat ‘n aandeelhouer wat van oordeel is dat ‘n maatskappy waarin hy ‘n belang hou onredelik benadelend, onregverdig of onbillik teenoor hom optree of daardie maatskappy […]

Read more...