Wat is ‘n Anton Piller-bevel?

Wat is ‘n Anton Piller-bevel? Gedurende die afgelope paar maande het ons in die media gelees dat daar beslaggelê is op dokumente en/of rekenaarskywe en ander eiendom van individue met die oog op verkryging van inligting wat nodig is in hoë profiel siviele aangeleenthede of ook kriminele aangeleenthede. Die reg van ‘n balju om, sonder […]

Read more...

When can the SAPS be sued for damages suffered by crime victims?

The numerous civil claims that have in recent times been instituted by various crime victims against the State for the failure of the South African Police Services (“SAPS”) to protect them, is another indication of the high levels of crime that we are experiencing in our country. The good news for victims of crime is […]

Read more...

Kan ek uitkontrakteur uit my eie nalatigheid?

Kan die skool maar nalatig werk met my kinders, is die hospitaal aanspreeklik as hulle fouteer, wat gebeur as die rondtomtalie breek en my kind is beseer? In ‘n onlangse saak is die uitsluitingsklousules wat een van die partye se aanspreeklikheid ten opsigte van nalatigheid uitsluit, het alledaags geword. Dink byvoorbeeld maar aan die skadeloosstellingsvorms […]

Read more...

Do I have a duty to make my building safe?

SWINBURNE V NEWBEE INVESTMENTS (PTY) LTD In this case the Court had to consider the delictual liability of a landlord towards the Lessee for an injury the lessee sustained when falling down a flight of stairs on the landlord’s premises. The Lessee, Mr Swinburne, and his wife returned home after visiting friends for the day.  […]

Read more...
martin-bezuidenhout

Third Party Claims

      Martin Bezuidenhout Third Party Claims   Our Personal Injury Department is headed by Martin Bezuidenhout, who has more than 30 years’ experience in the personal injuries field, 19 of which was with the Road Accident Fund and its agents. The Department, inter alia, attends to the recovery of accident related hospital and […]

Read more...