What is the effect of a suspensive condition in an agreement of sale?

In an agreement of sale between a buyer and a seller for the acquisition of a property, there maybe suspensive condition clauses.  Until all the suspensive conditions have been met, the sale cannot proceed. Thus it is very important to understand the power of suspensive conditions in a deed of sale.  These are conditions written […]

Read more...

What is a ‘rouwkoop’ clause?

What is a ‘rouwkoop’ clause? A ‘rouwkoop’ clause in a contract of sale provides for the purchaser to pay a deposit to the seller that is not refundable should the purchaser withdraw from the contract.  Most contracts of sale, that provide for the payment of a deposit by the purchaser, also contain a provision that […]

Read more...

Wat is ‘n rouwkoop?

Dit is ‘n transaksie waar die koper die deposito deur hom betaal verbeur ten gunste van die verkoper, waar die oordrag van die eiendom nie voortgaan nie as gevolg van sy versuim. Die idee van so ‘n rouwkoopbepaling is dus om reeds voorsiening te maak vir skadevergoeding vir die verkoper na aanleiding van die koper […]

Read more...

Is agentekommissie voorgeskryf of slegs ‘n riglyn, m.a.w. mag die agent meer vra as wat voorgeskryf word? Kan dit ‘n kontrak ongeldig maak?

Daar is in ons reg geen kommissie persentasie voorgeskryf nie. ‘n Kommissie-eis is altyd op ‘n kontrak gebaseer en is die eerste vraag altyd op watter persentasie of kommissie bedrag die partye ooreengekom het? Hierdie vrae kan natuurlik maklik beantwoord word waar dit in die koopkontrak of in ‘n skriftelike mandaat gestipuleer is. Waar dit […]

Read more...