Wat is ‘n rouwkoop?

Dit is ‘n transaksie waar die koper die deposito deur hom betaal verbeur ten gunste van die verkoper, waar die oordrag van die eiendom nie voortgaan nie as gevolg van sy versuim. Die idee van so ‘n rouwkoopbepaling is dus om reeds voorsiening te maak vir skadevergoeding vir die verkoper na aanleiding van die koper […]

Read more...

Is agentekommissie voorgeskryf of slegs ‘n riglyn, m.a.w. mag die agent meer vra as wat voorgeskryf word? Kan dit ‘n kontrak ongeldig maak?

Daar is in ons reg geen kommissie persentasie voorgeskryf nie. ‘n Kommissie-eis is altyd op ‘n kontrak gebaseer en is die eerste vraag altyd op watter persentasie of kommissie bedrag die partye ooreengekom het? Hierdie vrae kan natuurlik maklik beantwoord word waar dit in die koopkontrak of in ‘n skriftelike mandaat gestipuleer is. Waar dit […]

Read more...

Double sales: who wins?

It seems to happen quite frequently that sellers of property sign contracts of sale with more than one purchaser. The problem is sometimes solved automatically where only one purchaser gets a loan. What is, however, the position where there is more than one enforceable contract in respect of the same piece of land? One of […]

Read more...