Wanneer behoort ek ‘n saamwoonooreenkoms te laat opstel?

< Back
You are here:
Print

Die meeste mense wat in vandag se tye trou, teken voor die tyd ‘n huwelikskontrak waarvolgens hulle buite gemeenskap van goedere trou.  Deesdae bly egter baie mense saam sonder om te trou.  Wat hulle gewoonlik nie besef nie, is dat daar verskeie regsgevolge daaruit kan voortspruit.  So byvoorbeeld kan die hof onder sekere omstandighede bevind dat daar ‘n universele vennootskap tussen die partye tot stand gekom het waarvolgens hulle hulle finansies hanteer het asof hulle op ‘n 50-50 basis in vennootskap was of asof hulle binne gemeenskap van goedere getroud was.  In so ‘n geval sal die vennootskap se bates by beëindiging van die verhouding (en dus die vennootskap), soos by enige ander besigheidsvennootskap, gelikwideer word alternatiewelik sal die bates as tussen die partye op ‘n 50-50 basis verdeel word.

Verder kan daar moontlik ook onderhoudseise uit so ‘n verhouding voortspruit indien een van die partye kan bewys dat die ander een onderneem het om hom of haar vir ‘n tydperk of selfs onbepaald te onderhou.

Alhoewel hierdie tipe eise oor die algemeen redelik moeilik is om te bewys, is dit tog beter om van die begin of ‘n behoorlike saamwoonooreenkoms op te stel wat duidelik die partye se verhouding, finansieel en andersins, reël en ook, waar daar kinders is, die nodige bepalings in die verband bevat.

Net so belangrik is die opstel van ‘n testament.  Die langslewende party sal as ‘n uitgangspunt niks kan erf van die eerssterwende waar daar geen testament is nie en die Wet op Intestate Erfopvolging dus geld.

Dit is dus belangrik om u prokureur te raadpleeg waar u as man en vrou sou saamleef met iemand.

image_pdfSave as PDF
Previous Wat bepaal die Wet op Voorkoming van Gesinsgeweld?
Next Is die vader ook ‘n voog van ‘n buite-egtelike kind?
Table of Contents