How can estate duty be saved?

In terms of the Estate Duty Act No 45 of 1955 estate duty of 20% is payable on the net value of a deceased estate, with the primary deduction being R3 500 000 – from 1/03/2007. As a result of inflation more and more people have to pay estate duty. It is therefore worthwhile to […]

Read more...

Yes.  A will can provide for a certain child that on the date of signing thereof is still to be born and can also refer to further children to be born in future. Volker Krüger

Read more...

Wat sou die posisie wees indien hy wel ‘n testament gehad het wat voor die egskeidingsbevel verly is en waarin sy vrou nog die enigste erfgenaam is en hy kom drie weke na die egskeidingsbevel tot sterwe. Sal sy dan kan erf?

Nee. Die Wet skep ‘n vermoede dat die geskeide oorledene sy voormalige gade sou wou onterf, welke vermoede vir ‘n tydperk van drie maande na die egskeidingsbevel geld. Die testament word dus uitgelê op die basis dat almal daarin benoem erf, behalwe die voormalige gade. Na die verstryking van die drie maande sou sy dan weer kan erf indien die testament […]

Read more...

Kan kontanterfporsies aan minderjarige erfgename uitbetaal word?

Feitestel: In ‘n gesamentlike testament benoem die testateur en testatrise hulle twee kinders, wat nog albei minderjarig is, as enigste erfgename in gelyke dele. Hulle kom gelyktydig te sterwe en laat onder andere ‘n bankrekening met ‘n kredietsaldo van R110 000.00 na. Kan hierdie geld aan die kinders uitbetaal word as deel van hulle erfporsie? Antwoord: Nee. Enige kontantgeld wat uit ‘n bestorwe boedel […]

Read more...

Can I rule from the grave in my will?

The principle of freedom of testation is strongly entrenched in our law. This means that a person can as a general rule attach any conditions to a bequest and an inheritance in his will. One exception is where a condition is contrary to Public Policy or the Constitution. You can, for example, not bequeath an […]

Read more...

Q & A Testaments with Volker Krüger

Wat is ‘n lewende testament? Dit word oor die algemeen aanvaar dat ‘n pasiënt die reg het om behandeling te weier selfs al kan sodanige weiering beserings of dood veroorsaak. ‘n Lewende testament kan gedefinieer word as ‘n opdrag van ‘n persoon tot die effek dat behandeling, wat hom aan die lewe sou hou, gestaak […]

Read more...