Kan ʼn huwelikskontrak ook ʼn testamentêre bepaling daarstel?

By die oorweging van hierdie vraag in die beslissing van Radebe and Another v Sosibo NO and Others 2011 (5) SA 51 bevind die Hof dat dit wel onder sekere omstandighede moontlik is dat ʼn huwelikskontrak ook testamentêre bepalings bevat, maar dat dit in dié saak nie die geval is nie. Feite: Meneer en mevrou Sosibo is […]

Read more...

Wanneer kan ʼn eksekuteur van sy amp onthef word?

Die beslissing van Van Niekerk v Van Niekerk 2001 (2) SA 145 in die Hooggeregshof van KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg gee ʼn interessante voorbeeld van wat die kriteria is om hierdie vraag te beantwoord. Feite: Die oorledene, Basil van Niekerk, kom op 11 Desember 2009 tot sterwe. Hy word oorleef deur sy vrou, Elena van Niekerk. In terme […]

Read more...

Wanneer moet ek my testament hersien?

Baie mense het nie ‘n testament nie of vergeet om hulle testament gereeld te hersien. Dit kan baie kopsere vir die familie en erfgename veroorsaak. Die volgende gebeure noodsaak normaalweg die hersiening van ‘n persoon se testament, naamlik huweliksluiting, die geboorte van ‘n kind, die afsterwe van ‘n erfgenaam, ‘n egskeiding of die afsterwe van […]

Read more...