What does huur gaat voor koop mean?

The simplest manifestation of this principle of the Roman-Dutch Law can be found when a property that is rented by a Lessee, is sold by the owner to a third party. Here the effect of “huur gaat voor koop” is that the Purchaser is bound to the lease agreement and the Lessee is entitled to […]

Read more...

What are the steps to sell subdivided agricultural land?

Although the contract of sale can be drafted and signed immediately based on a sketch plan or a description of the subdivided land (as long as the land is identifiable the agreement will be valid), the land can only be transferred through registration in the Deeds Office as soon as the sub divisional diagrams have […]

Read more...

Wat kan ek doen as ek geen water het nie as gevolge van my buurman se boorgat?

In die beslissing van Cillie v Geldenhuys 2009 (2) SA 325 moes die Hoogste Hof van Appèl beslis oor ‘n paar interessante regsbeginsels ten opsigte van verkrygende verjaring en landelike serwitute. Die dispuut het gespruit uit ‘n fontein in die Wes Kaapse Sederberg. Volgens Regter Louis Harms het die water “sinds menseheugenis” vanaf die hoërliggende […]

Read more...

Wat is ‘n privaat verband?

In die meeste koopkontrakte van onroerende eiendom word daar ‘n verband oor die eiendom ten gunste van die bank geregistreer, wat ‘n lening aan die koper gegee het om die betaling van die koopprys te finansier.  Dit gebeur egter dat die koper nie vir ‘n lening kwalifiseer nie en dat die verkoper bereid is om […]

Read more...

Wat doen ek as ‘n koper weier om die oordragdokumente te teken?

Wat is die verkoper se regte en ook die agent s’n waar die koper ‘n lening bekom het, die verbandinstruksie reeds by die verband prokureurs is, die verband- en transport dokumente reeds opgestel is en alles verder in plek is vir die oordrag, maar die koper weier skielik om die verband- en transport dokumente te […]

Read more...

Wanneer verjaar ‘n reg op ‘n deurgangspad?

INLEIDING In ons reg word daar onderskei tussen uitwissende verjaring en verkrygende verjaring. Voorbeelde van verkrygende verjaring is waar ‘n grondeienaar (en diese voorganger in titel, waar van toepassing) vir ‘n tydperk van 30 jaar oor sy buurman se plaas ry ten einde by die provinsiale pad uit te kom. Die algemene vereistes is dat […]

Read more...