Understanding customary marriages

A customary marriage is one that is concluded in accordance with Customary Law. Customary Law is defined as customs and usages traditionally observed among the indigenous African peoples of South Africa and which form part of their culture. According to the Recognition of Customary Marriage Act 120 of 1998, for a customary marriage to be […]

Read more...

Wat sou die posisie wees indien hy wel ‘n testament gehad het wat voor die egskeidingsbevel verly is en waarin sy vrou nog die enigste erfgenaam is en hy kom drie weke na die egskeidingsbevel tot sterwe. Sal sy dan kan erf?

Nee. Die Wet skep ‘n vermoede dat die geskeide oorledene sy voormalige gade sou wou onterf, welke vermoede vir ‘n tydperk van drie maande na die egskeidingsbevel geld. Die testament word dus uitgelê op die basis dat almal daarin benoem erf, behalwe die voormalige gade. Na die verstryking van die drie maande sou sy dan weer kan erf indien die testament […]

Read more...

Spousal Maintenance: A Discretion – Not A Right

Spousal Maintenance: A Discretion – Not A Right 1.1. At common law a spouse has no right to maintenance upon divorce. Section 7(2) of the Divorce Act confers discretion upon a court to make a maintenance order which it finds just, having regard to the following factors:(a)   The existing or prospective means of each of the […]

Read more...

At what date is the accrual determined in divorce matters?

At what date is the accrual determined in divorce matters? 1. There were conflicting decisions as to when the accrual in either party’s estate should be determined. Without referring to the specific cases, there was one case in KwaZulu-Natal which indicated that the time for determining the accrual was at litis contestatio (closing of pleadings) and […]

Read more...

Watter remedies het ek vir agterstallige onderhoud?

Watter remedies het ek vir agterstallige onderhoud?   Indien enige onderhoudbevel gemaak ingevolge hierdie wet onvoldoende bly vir ‘n periode van tien dae vanaf datum van betaling van die betrokke bedrag, of datum waarop enige sodanige bevel gemaak was, mag die persoon in wie se guns sodanige bevel gemaak was aansoek doen vir:   ‘n […]

Read more...