Wie is die redelike man?

Baie van u het waarskynlik al gehoor hoe regsgeleerdes van die redelike man praat. Wie is dit? Waar woon hy? Hoe oud is hy? Wat doen hy vir ‘n lewe? Dit is die vrae wat soms oor hierdie geheimsinnige persoon gevra word. Die redelike man bestaan natuurlik nie werklik nie, maar is ‘n fiktiewe persoon […]

Read more...

What does the Consumer Protection Act provide for?

What does the Consumer Protection Act provide for? The Consumer Protection Act (CPA), a 2008 Act, was recently published and will take effect during October 2010.  The CPA is a major step forward and an extremely important development in the field of consumer protection. It will have a material impact on the relationship between consumers […]

Read more...

Waar kan ‘n verbruiker kla?

Waar kan ‘n verbruiker kla? Dit gebeur heel dikwels dat ons almal uiterste frustrasies ervaar met diensverskaffers en dat die eisbedrag nie werklik litigasie regverdig nie. Ons verwys dan ook talle kliënte na die Hof vir Kleineise waar natuurlike persone hul eise vir minder as R3 000-00 kan instel sonder prokureurskostes en met die hulp […]

Read more...

Is ‘n versekeringsmaatskappy verplig om ‘n lewenspolis uit te betaal waar die oorledene onder die invloed van drank bestuur het en in ‘n motorongeluk gedood is?

Is ‘n versekeringsmaatskappy verplig om ‘n lewenspolis uit te betaal waar die oorledene onder die invloed van drank bestuur het en in ‘n motorongeluk gedood is? Daar is nòg ‘n baie goeie rede waarom dit onverantwoordelik is om te drink en te bestuur! In die Hoogste Hof van Appél is daar onlangs in die saak […]

Read more...

When must close corporations or companies lodge annual returns?

All members of close corporations (“CC’s”) and directors of companies should take note of the Corporate Laws Amendment Act which was promulgated on the 22nd January 2002. In terms of this act all CC’s and companies must in future lodge a return with the Registrar of Companies every year: the annual return must be lodged […]

Read more...