What is the effect of a suspensive condition in an agreement of sale?

In an agreement of sale between a buyer and a seller for the acquisition of a property, there maybe suspensive condition clauses.  Until all the suspensive conditions have been met, the sale cannot proceed. Thus it is very important to understand the power of suspensive conditions in a deed of sale.  These are conditions written […]

Read more...

What is a ‘rouwkoop’ clause?

What is a ‘rouwkoop’ clause? A ‘rouwkoop’ clause in a contract of sale provides for the purchaser to pay a deposit to the seller that is not refundable should the purchaser withdraw from the contract.  Most contracts of sale, that provide for the payment of a deposit by the purchaser, also contain a provision that […]

Read more...

Wie is die redelike man?

Baie van u het waarskynlik al gehoor hoe regsgeleerdes van die redelike man praat. Wie is dit? Waar woon hy? Hoe oud is hy? Wat doen hy vir ‘n lewe? Dit is die vrae wat soms oor hierdie geheimsinnige persoon gevra word. Die redelike man bestaan natuurlik nie werklik nie, maar is ‘n fiktiewe persoon […]

Read more...

What does the Consumer Protection Act provide for?

What does the Consumer Protection Act provide for? The Consumer Protection Act (CPA), a 2008 Act, was recently published and will take effect during October 2010.  The CPA is a major step forward and an extremely important development in the field of consumer protection. It will have a material impact on the relationship between consumers […]

Read more...

Waar kan ‘n verbruiker kla?

Waar kan ‘n verbruiker kla? Dit gebeur heel dikwels dat ons almal uiterste frustrasies ervaar met diensverskaffers en dat die eisbedrag nie werklik litigasie regverdig nie. Ons verwys dan ook talle kliënte na die Hof vir Kleineise waar natuurlike persone hul eise vir minder as R3 000-00 kan instel sonder prokureurskostes en met die hulp […]

Read more...